ALLELUIYA PRABHU KA AATMA MUJH PAR CHAYA RAHTAHAI_अल्लेलूया प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है

ALLELUIYA (4)

PRABHU KA AATMA MUJH PAR CHAYA RAHTA HAI

USNE MUJHE BHEJA HAI GARIBO KO APNA ,

DUKHIYO KO APNA , SUNANE KO SUSAMACHAR , SUSAMACHAR | ALLELUIYA (4)

अल्लेलूया (4)
प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है
उसने मुझे भेजा हे गरीबों को अपना
दुखियों को अपना, सुनाने को सुसमाचार, सुसमाचार । अल्लेलूया (4)

अल्लेलूया प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है

अल्लेलूया-4 प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने
मुझे भेजा है गरीबों को अपना दुखियों को अपना सुनाने को
सुसमाचार, सुसमाचार अल्लेलूया-4