जी उठल येसु सुन ले बिनती

पास्का पर्व निवेदन।

जी उठल येसु सुन ले बिनती हमारी
अर्जी हमारी जी उठल येसु।

आबा हे दुलारिया सुनू विनती

आबा हे दुलारिया सुनू विनती हमर
सुनू विनय हे – 2